مشاوره وصدورانواع بیمه هاباکاملترین پوشش ومناسبترین حق بیمه(درهرجای ایران زیبا هستیدباماتماس بگیرید)
 Insurance-karafarinbijar 09194944430

Portland Life Insurance Quote

Life Insurance Royalty Free Stock Photo
 
|+| نوشته شده توسط ولایتی - پورجعفری در ۸۸/۱۰/۲۷  |
 جواب تمام سوالات بیمه ای خود را اینجا بگیرید...
 ولایتی &  پورجعفری

سوال و جواب

 

سوال: مراحل صدور بیمه‌نامه چیست؟

جواب:

 • پیشنهاد از سوی بیمه‌گذار
 • تکميل پرسشنامه
 • ارزيابی خطر و تعيين نرخ حق بيمه
 • صدور بيمه‌نامه

سوال: طبق قوانین بيمه، شرکت بيمه به چه نحو خسارت پرداخت می‌کند؟

جواب: مسئولیت بيمه‌گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه، با قيمت باقی‌مانده آن بعد از حادثه. خسارت وارده به پول نقد پرداخت خواهد شد، مگر اينکه حق تعمير و تعويض را بيمه‌گر تعهد کرده باشد، که در آن صورت بايد طی مدتی اين تعمير و تعويض انجام شود که در مدتی کمتر از آن ممکن نيست.

سوال: آیا بيمه‌گذار می‌تواند اموال خود را همزمان برای يک خطر به نفع خود نزد چند شرکت بيمه به قيمت روز بيمه کند؟

جواب: پاسخ منفی است. زیرا بيمه نمی‌تواند موجب سود و منفعت بيمه‌گذار شود. البته بيمه مشترک بطوری که مجموع سرمايه‌های بيمه شده نزد چند بيمه‌گر برای يک مورد بيمه از ارزش واقعی تجاوز نکند، مجاز است.

سوال: چه عواملی در میزان نرخ حق بيمه موثر می‌باشد؟

جواب:

 • تواتر یا احتمال وقوع خسارت
 • شدت وقوع خسارت

سوال: سه خطری که در اغلب بیمه‌های اموال استثنا هستند، کدامند؟

جواب: خطر جنگ، خطر انرژی هسته‌ای و مواد رادیو اکتيو؛ و خطر برخورد امواج صوتی هواپيماهايی که با سرعتی فراتر از صوت پرواز ميکنند.

سوال: اطلاعات و اظهارات بیمه‌گذار که در پيشنهاد بيمه درج می‌شود و بيمه‌گر با توجه به آن‌ها در مورد پذيرش يا رد پيشنهاد و تغيير نرخ بيمه تصميم می‌گيرد، در چه زمينه‌هايی است؟

جواب:

 • محل استقرار مورد بیمه
 • صورت ريز اموالی که بيمه می‌شوند
 • مبلغ بيمه شده
 • بيمه نامه‌های ديگر در مورد اموال بيمه شده
 • سابقه خسارت
 • رد پيشنهاد بيمه از طرف بيمه‌گر ديگر
 • خطرهای مورد پوشش
 • شروع و مدت پوشش بيمه‌ای

سوال: دو مشخصه بارز قرارداد بیمه چيست؟

جواب:

 • کتبی بودن قرارداد بیمه
 • وجود نفع بيمه پذير

سوال: بیمه‌گذار در صورت وقوع حادثه چه وظيفه‌ای دارد؟

جواب: بیمه‌گذار بايد در صورت وقوع حادثه در اولين زمان ممکن و ظرف پنج روز از تاريخ وقوع حادثه بيمه‌گر را مطلع سازد، والا بيمه‌گر مسئول نخواهد بود، مگر اينکه بيمه‌گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که خارج از اختيار او بوده است، اطلاع به بيمه‌گر در مدت مقرر پنج روز برای او مقدر نبوده است.

سوال: در بیمه آتش سوزی چه نوع خسارتی جبران می‌شود؟

جواب:

 • خسارت وارده به موضوع بیمه از حريق
 • هر خسارت يا تنزل قيمت وارده به اموال از آب يا هر وسيله ديگری که برای خاموش کردن آتش بکار برده شده است
 • تلف شدن يا معيوب شدن مال در حين نجات دادن آن از حريق
 • خسارت وارده به اموال بيمه شده در نتيجه خراب کردن کلی يا جزيی بنا برای جلوگيری از سرايت يا توسعه حريق

سوال: طبق قانون چه کسی شخص ثالث تلقی می‌شوند؟

جواب: کلیه اشخاصی که به سبب حوادث وسايل نقليه دچار زيان‌های بدنی يا مالی می‌شوند، از لحاظ قانون شخص ثالث تلقی می‌شوند، به استثنای اشخاص زير:

 • بيمه‌گذار، مالک يا راننده وسيله نقليه مسئول حادثه
 • کارکنان بيمه گذار مسئول حادثه، حين کار و ادای وظيفه
 • همسر و پدر و مادر و اولاد و اجداد تحت تکفل بيمه‌گذار در صورتی که سرنشين وسيله نقليه‌ای باشند که راننده و بيمه گذار مسئول حادثه باشد

سوال: در بیمه عمر چه مواردی استثنا محسوب می‌گردد؟

جواب:

 • خودکشی ارادی بیمه گذار
 • قتل بيمه شده بدست ذينفع يا استفاده کننده
 • خطر جنگ

سوال: اگر شخصی بر اثر تصادف با وسیله نقليه بدون بيمه نامه ای مصدوم يا فوت شود، يا اينکه راننده بعد از تصادف صحنه حادثه را ترک کند، آيا او يا باز ماندگانش می‌توانند هزينه يا غرامت دريافت کند؟

جواب: صندوقی بنام صندوق تامین خسارت‌های بدنی وجود دارد که تحت مديريت بيمه مرکزی ايران است. وظيفه اين صندوق پرداخت غرامت و هزينه تا مبلغی معين، به کسانی است که به علت بيمه نبودن وسيله زيان ديده اند.


bgfa6s2a56m64eawczm.jpg 
                                            

 

e73gvr1wqkdtnccekdb.jpg

 

خدمات بیمه

بیمه عمر و سرمايه‌گذاری

بیمه های اشخاص بیمه های عمر بیمه عمر و سرمايه‌گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاری یکی از پرطرفدار ترین بیمه های عمر در جهان است که با اضافه نمودن یک برنامه سرمایه گذاری سیستماتیک به بیمه عمر بلند مدت، روز به روز طرفداران بیشتری را در اکثر کشورها به خود جلب می نماید.

در شرایط کنونی آیا می توان از تورم چشم پوشی کرد؟ چنانچه سرمایه بیمه های عمر متداول در حال حاضر برای خانواده تا حدودی کارگشا باشد آیا در آینده نیز پس از گذشت چند سال این مبلغ به اندازه امروز کارگشا خواهد بود؟ و این در حالیست که با توجه به نرخ تورم بدیهی است که پاسخ منفی است.

اما با خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین به مجموعه ای از امکانات کم نظیر کاربری بیمه در جهان دسترسی خواهید یافت. انتخاب امروز شما موجب تامین مالی خانواده و بهره مندی از بهترین بازارهای سرمایه گذاری در ایران خواهد شد، ضمن اینکه با پیشرفت مداوم و سالیانه سرمایه بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین به گونه ای همگون با تورم ، شما طرحی ارزشمند را چه برای امروز و چه برای فرداهای خانواده خویش برگزیده اید.

می توان مزایای این طرح را در سه بخش کلی دسته بندی نمود:

١) مزایای بیمه عمر
٢) مزایای جانبی بیمه عمر
٣) مزایای سرمایه گذاری

تامین خاطر و آرامش خیال:

همگی ما تصویری از آیند را تجسم می نماییم که در آن رفاه و امنیت مالی خانواده خویش که خواستی قلبی برای همه ماست درخشش می نماید. آنجه ما را در رسیدن به این هدف نائل می نماید حاصل دسترنج و تلاش ماست در طول سالیانی که پیش رو داریم. اگر این سالیان و آنچه حاصل گذر زمان است آن قدر که ما انتظار داریم به درازا نیانجامد جبران آن با چه کسی است؟ بیمه عمر مناسب تصویری را که ما از آینده تجسم می نماییم جاودانه می نماید. آسودگی و آرامش خاطر از رفاه و تامین خانواده ما حداقل حاصل آن است که خود به تنهایی از ارزش والایی برخوردار است.

دسترسی فوری به پول نقد:

در شرایط ناگوار ماهیت نقدی بودن این سرمایه گذاری به همراه سرمایه بیمه عمر حائز اهمیت می نماید. بدون قید و بند های ناشی از ضوابط مالیاتی و انحصار وراثت سرمایه مذکور می تواند در تامین مخارج بازماندگان به گونه ای موثر راهگشا بوده و تا زمانیکه بازماندگان خود را با شرایط جدید وفق دهند به خوبی ایفای نقش نماید.

شرکت بیمه کارآفرین پس از دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز و اطمینان از صحت آنها حداکثر ظرف مدت ده روز تعهدات خود را انجام خواهد داد.

سرمایه بیمه عمر و سرمایه گذاری همواره به هر میزان از معافیت مالیاتی برخوردار است و مبلغ قابل پرداخت در صورت فوت به ذینفع شما تابع قانون ارث نخواهد بود.

تعیین ذینفع به سلیقه خود شما:

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شما شخصاً قادر هستید به انتخاب خود تعیین نمایید که چه کسانی و هرکدام به چه میزان می توانند از مزایای این بیمه نامه استفاده نمایند. حال اینکه در مورد سایر اموال و داراییها این امر با محدودیت های قانونی مواجه است.

تخصیص اندوخته حاصل از بیمه عمر و سرمایه گذاری به دیگری:

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شما می توانید اندوخته حاصل از سرمایه گذاری را بنابر میل خود و آنگونه که تمایل دارید به شخص دیگری تخصیص دهید.

معافیت مالیاتی:

مطابق ماده 136 قانون مالیات های مستقیم سرمایه بیمه عمر و نیز اندوخته حاصل از سرمایه گذاری های صورت گرفته، تماماً از پرداخت مالیات معاف می باشند.

نظر به ماده 148 قانون مالیات های مستقیم بند (2- ج) مبالغ پرداختی از بابت بیمه عمر می توانند جزو هزینه های قابل قبول مؤسسات از نظر مالیات به حساب آیند.

بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین کاملاً انعطاف پذیر بوده بگونه ای که منطبق بر شرایط و نیازهای شما طراحی گشته و در طی مدت اعتبار بیمه نامه می تواند همراه و همگون با نیازهای شما تغییر یابد بدون آنکه بر خلاف بیمه های عمر متداول نیازی به فسخ آن باشد.

مزایای ویژه و منحصر این بیمه نامه عبارتند از:

انعطاف پذیری در نحوه پرداخت حق بیمه:

چنانچه بیمه شده در سررسید سالیانه بیمه عمر و سرمایه گذاری خویش به دلایلی قادر به پرداخت حق بیمه نبوده و نقدینگی کافی بدین منظور در دسترس وی نباشد ، می تواند از اندوخته حاصل از سرمایه گذاری خویش به منظور پرداخت حق بیمه آن سال استفاده نماید.

چنانچه بیمه شده تمایل به افزایش یا کاهش حق بیمه داشته باشد می تواند تغییرات مورد نظر خویش را بر خلاف دیگر بیمه های عمر اعمال نماید.

بیمه شده قادر است که حق بیمه عمر و سرمایه گذاری را که پرداخت می نماید هر ساله تعدیل نماید. این امر دارای دو مزیت است:

١) با تعدیل حق بیمه پرداختی می توان سرمایه اصلی بیمه عمر که همان سرمایه فوت می باشد را تعدیل نمود. تعدیل بدان معنی است که سرمایه بیمه عمر هر سال نسبت به سالهای پیشین افزایش می یابد و با گذشت زمان و در نظر گرفتن تورم ارزش آن به روز نگاه داشته می شود.

٢) دیگر آنکه با تعدیل حق بیمه پرداختی بصورت مستمر اندوخته حاصل از سرمایه گذاری نیز پیشرفت مناسبتری داشته و به گونه ای قابل توجه افزایش خواهد یافت.

افزایش سرمایه اصلی بیمه عمر (سرمایه فوت):

این نکته حائز اهمیت است که گاهاً بدلیل بوجود آمدن پاره ای از تغییرات در ساختار خانواده ایشان نیاز بیشتری به تامین مالی خواهند داشت، این امر می تواند به طور مثال به واسطه پیوستن عضوی جدید به اعضای خانواده ما تحقق یابد.

چنانچه بیمه شده به دلایلی مایل باشد خانواده خویش را از تامین مالی بیشتری برخوردار سازد می تواند سرمایه بیمه عمر خویش را افزایش دهد، بدون آنکه برخلاف دیگر بیمه های عمر نیازی به بازخرید بیمه نامه فعلی و اخذ قرارداد جدیدی باشد.

تعدیل سرمایه اندوخته بیمه عمر:

بیمه شده می تواند نرخ تعدیل سرمایه فوت بیمه عمر خویش را افزایش دهد. اهمیت افزایش نرخ تعدیل سالانه هنگامی آشکار می گردد که پیشرفت و رشد بیشتر سرمایه فوت بیمه عمر به منظور مقابله با تورم مد نظر باشد. پیشرفت همگون و مناسب سرمایه فوت بیمه عمر با تورم ارزش آن را همواره به روز نگاه می دارد.

این در حالی است که اگر سرمایه بیمه عمر منتخب شما در حال حاضر برای خانواده تا حدودی کارگشا باشد با انتخاب نرخ تعدیل سرمایه فوت مناسب، در آینده نیز پس از گذشت چند سال این مبلغ به اندازه امروز کارگشا خواهد بود.

کاهش سرمایه بیمه عمر و یا تقلیل نرخ تعدیل:

در صورتیکه بیمه شده تمایل به کاهش سرمایه بیمه عمر و یا تقلیل نرخ تعدیل سرمایه بیمه عمر داشته باشد در تدوین شرایط منطبق بر میل خویش مخیل خواهد بود. بیمه شده همچنین می تواند نرخ تعدیل سرمایه بیمه عمر را برابر صفر منظور نماید.

مزیت ویژه در پرداخت سرمایه فوت و اندوخته بیمه نامه:

بیمه کار آفرین علاوه بر اینکه در صورت فوت بیمه شده سرمایه فوت را پرداخت می نماید، اقدام به پرداخت تمامی ذخیره های ریاضی بیمه نامه و اندوخته حاصل از سرمایه گذاری های صورت گرفته ذخیره ریاضی را نیز می نماید که این مزیت در بیمه نامه سایر شرکتهای بیمه موجود نمی باشد.

پوشش بیمه تکمیلی ناشی از حادثه:

در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه، سرمایه فوت بیمه عمر می تواند تا چند برابر افزایش یابد.

از کار افتادگی:

در صورت از کار افتادگی دائم و کامل بیمه شده تا پیش از سن 60 سالگی، شرکت بیمه کار آفرین حق بیمه ها را تا پایان مدت قرارداد متقبل شده و از جانب بیمه شده پرداخت خواهد کرد و برنامه بیمه عمر و سرمایه گذاری همانند گذشته و به همان منوال به قوت خود باقی خواهد ماند و ادامه خواهد یافت.

بیمه بیماریهای صعب العلاج:

این پوشش بیمه شده را در برابر پنج بیماری خاص بیمه کرده و قسمتی از هزینه های درمانی را حداکثر تا سقف ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال متقبل خواهد گردید.

این بیماریها عبارتند از:

 • سکته قلبی
 • سکته مغزی
 • سرطان
 • پیوند اعضاء
 • عمل جراحی کرونر و قلب باز

سرمایه گذاری مناسب:

بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین بیمه ای است که همزمان با بیمه نمودن عمر شما امکانات متنوع سرمایه گذاری منابع ذخیره ریاضی حق بیمه های پرداختی شما را در سبد سرمایه گذاری خود متشکل از بازار بورس و سایر بازارهای سرمایه گذاری، در دسترس شما قرار می دهد تا در هر زمان از منابع یاد شده بهره مند شوید. شایان ذکر است که در سه سال گذشته سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر بیمه 18% هر ساله به مانده حساب بیمه گذار افزوده گردیده است.

دسترسی به اندوحته حاصل از سرمایه گذاری:

حساب اندوخته بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین همانند حساب بانکی بیمه شده می باشد و بیمه شده می تواند هرگاه که مایل باشد از اندوخته خویش برداشت نماید. در دیگر بیمه های عمر و پس انداز کل اندوخته حاصل تا پایان مدت بیمه نامه در دسترس نخواهد بود و بیمه شده نمی تواند بنا به میل خویش از آن استفاده نماید.

دریافت وام:

بیمه شده می تواند تا 90 درصد موجودی حساب اندوخته خویش را وام دریافت نماید.

شما بصورت واقعی در سرمایه گذاری های شرکت بیمه کارآفرین سهیم خواهید بود:

مهمترین وجه این سرمایه گذاری ضمانت سود آوری آن از جانب شرکت بیمه است. بازده این سرمایه گذاری بصورت مستقیم مرتبط با بازده سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین می باشد.

ضمانت سودآوری:

شرکت بیمه کارآفرین حداقل معادل پانزده درصد سود را به مدت ده سال و بصورت علی الحساب تضمین می نماید.این حداقل نرخ سود تضمینی اندوخته ای معادل آنچه دیگر بیمه های عمر و پس انداز در پایان قرارداد پرداخت می نمایند را حاصل می نماید، ضمن آنکه با تحقق به سود های بالاتر اندوخته حاصل از بیمه عمر و سرمایه گذاری شما، سرمایه ارزشمند تری را در دسترستان قرار خواهد داد.

این نکته در مقایسه با دیگر بیمه های عمر و پس انداز حائز اهمیت است که پانزده درصد حداقل تضمین و بصورت علی الحساب خواهد بود.

میزان مشارکت شما در سرمایه گذاری های شرکت بیمه کارآفرین:

مشارکت در منافع شرکت بیمه کارآفرین از سود های حاصل از سرمایه گذاریهای صورت گرفته تنها ده درصد می باشد و نود درصد باقیمانده به حساب اندوخته بیمه عمر بیمه شده منظور می گردد. این در حالی است که قسمت عمده سود های حاصل عاید بیمه شده خواهد گردید و وی بصورت واقعی در سرمایه گذاری های شرکت بیمه کارآفرین سهیم خواهد بود.

مطمئن، بدون ریسک و معاف از مالیات:

با درک این واقعیت که غالب ما مایل به سرمایه گذاری سیستماتیک برای آینده خود و خانواده مان هستیم، لیکن اغلب آنرا بصورت سیستماتیک انجام نمی دهیم و اگر هم بخواهیم آنرا انجام دهیم با مسائل گوناگون مواجه خواهیم شد که انجام آنرا بسیار دشوار می نماید، تحت این شرایط بیمه نامه تمامی این وظایف را بر عهده گرفته و از جانب شما اقدام به سرمایه گذاری مطمئن، بدون ریسک و معاف از مالیات می نماید.

بیمه مستمری و بازنشستگی:

در زمان شروع و پایان بیمه، بیمه شده می تواند با درخواست کتبی از بیمه گر به جای دریافت مبلغ سرمایه حساب اندوخته بیمه خویش، به صورت یکجا، آن را تبدیل به یکی از انواع بیمه های مستمری نماید.

پشتوانه و اعتبار مالی شرکت بیمه کارآفرین:

قطعاً حصول اطمینان از اعتبار مالی بیمه گر بیمه عمر در ایران، همانند دیگر نقاط جهان از اهمیت فوق الغاده ای برخوردار است. شرکت بیمه کارآفرین، علاوه بر پشتوانه قوی مالی خود و استفاده از اعتبار مؤسسات گروه بانک کارآفرین، همانند دیگر مؤسسات بیمه تحت نظارت و کنترل بیمه مرکزی ایران قرار دارد. 50 درصد حق بیمه های پرداخت شده توسط بیمه شده نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی خواهد بود. ضمن آنکه بطور اصولی بخشی از ریسک این طرح بیمه ای همانند دیگر طرح های بیمه ای به مؤسسات معتبر بیمه گران اتکائی بین المللی منتقل خواهد شد.

شرایط عمومی بیمه عمرزمانی با سرمایه نزولی

ماده اول) تعاریف:

بیمه گر: شرکت سهامی بیمه کارآفرین می باشد.

بیمه شده: شخصی است که فوت او موضوع قرارداد بیمه است و سن او اساس محاسبه حق بیمه را تشکیل می دهد.

بیمه گذار: شخصی است که با بیمه گر قرارداد بیمه را منعقد می کند و پرداخت حق بیمه و یا اقساط حق بیمه را تعهد می نماید. بیمه گذار و بیمه شده ممکن است یک نفر باشند.

استفاده کننده: استفاده کننده شخص حقیقی یا حقوقی است که قرارداد بیمه به نفع او منعقد می گردد و از مزایای آن بهرمند می شود.

موضوع بیمه: موضوع بیمه مورد این بیمه نامه بیمه عمر زمانی با سرمایه نزولی (عمر مانده بدهکار) که در صفحه اول بیمه نامه ذکر شده است می باشد.

حق بیمه: کلیه حق بیمه تعیین شده در زمان امضاء قرار داد توسط بیمه شده به صورت یکجا وصول می گردد مگر آنکه در شرایط خصوصی شرط پرداخت اقساطی درج گردیده باشد.
مبلغ حق بیمه با توجه به وام دریافتی مدت بازپرداخت وام و سن بیمه شده محاسبه میگردد.

چنانچه بیمه شده در انقضای مدت بیمه نامه در حیات باشد حق بیمه های پرداختی قابل استرداد نخواهد بود.

قرارداد بیمه و همچنین آثار مترتبه بر آن پس از امضای بیمه نامه و پرداخت حق بیمه و یا اولین قسط از حق بیمه تحقق پیدا می کند، مشروط بر اینکه تا آن تاریخ صحت مزاج بیمه شده تغییر نکرده و رضایت بخش باشد.

سرمایه بیمه نامه: سرمایه بیمه نامه از تاریخ فوت متعلق به استفاده کننده مندرج در بیمه نامه خواهد بود.

تبصره) تغییر نام استفاده کننده در این بیمه نامه امکان پذیر نمی باشد.

ماده دوم) اساس قرارداد: حدود مسئولیت و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار و بیمه شده و هر گونه استفاده از مزایای بیمه در بیمه نامه معین و مشخص شده است و هر گونه تغییری که در بیمه نامه داده شود به موجب اوراق الحاقی خواهد بود که به تقاضای بیمه گذار و پس از موافقت از طرف بیمه گر صادر می شود و این اوراق الحاقی جز لاینفک قرارداد بیمه است.

اصل حسن نیت: بیمه گذار و بیمه شده مکلفند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای بیمه گر کلیه اطلاعات مورد نیاز را در اختیار بیمه گر قرار دهند. اگر بیمه گذار و بیمه شده در پاسخ به پرسش بیمه گر از اظهار مطالبی خودداری و یا برخلاف واقع اظهار نمایند بیمه گر هیچگونه تعهدی در پرداخت خسارتهای موضوع قرارداد نخواهد داشت.

بیمه گذار موظف است هنگام بروز خطرهای مشمول بیمه مراتب را در اسرع وقت حداکثر ظرف مدت ٥ روز کتباً به بیمه گر اعلام و متعاقباً اصل یا فتوکپی تائید شده مدارک مشروحه زیر را برای بیمه گر ارسال نماید.

مدارک مورد نیاز بیمه گر در صورت فوت بیمه شده:

١- شناسنامه باطل شده متوفی.
٢- خلاصه رونوشت فوت صادره از طرف اداره آمار.
٣- گواهی فوت پزشک معالج و یا پزشکی قانونی مبنی بر تعیین علت فوت.
٤- گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح انتظامی یا قضائی تنظیم و نام بیمه شده متوفی در آن قید شده باشد.

ماده سوم) تعهدات بیمه گر: بیمه گر متعهد است در صورت وقوع هر یک از خطرات مشمول بیمه، غرامت فوت بیمه شده را معادل مبلغ دین حال نامبرده بابت مانده اصل وامهای پرداختی که ملاک و مبنای محاسبه و تعیین حق بیمه بوده است برطبق فرمول زیر، پس از دریافت کلیه مدارک در صورت کامل بودن مدارک مورد نیاز حداکثر ظرف مدت ٣٠ روز تسویه نماید.

به ماه (مدت از تاریخ شروع بیمه تا تاریخ فوت – کل مدت وام ) x اصل مبلغ وام

کل مدت وام به ماه

ماده چهام) استثنائات: در صورت وقوع هر یک از موارد مشروحه ذیل از شمول تعهدات بیمه گر خارج است.

١- خودکشی و یا اقدام به آن.
٢- صدمات بدنی که بیمه شده عمداً موجب آن میشود.
٣- مصرف هر گونه از مشروبات الکلی و استعمال هرگونه مواد مخدر و داروهای محرک بدون تجویز پزشک.
٤- ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن.
٥- بیماری ویا ابتلاء به جنون بیمه شده مگر آنکه ابتلاء به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.

تبصره) در صورتیکه ثابت شود بیمه شده در زمان دریافت وام،دچار بیماری صعب العلاج و یا هر نوع بیماری حاد، که موجب تسریع و یا قطعی شدن فوت بیمه شده گردد بوده است، بیمه گر هیچگونه تعهدی در رابطه موضوع قرارداد نخواهد داشت.

ماده پنجم)مقررات گوناگون: حل اختلاف: بیمه گر و بیمه گذار کوشش خواهند نمود هرگونه اختلاف ناشی از قرارداد را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. چنانچه از این طریق به توافق نرسند رفع اختلاف با مراجع ذیصلاح قضایی خواهد بود.

مرور زمان: مرور زمان کلیه دعاوی حقوقی ناشی از این قرارداد دو سال است.

تغییر نشانی بیمه گذار: بیمه گذار موظف است تغییر نشانی خود را به بیمه گر اطلاع دهد و در صورت عدم اطلاع، مکاتباتی که به آخرین نشانی بیمه گذار که در اختیار بیمه گر قرار گرفته است. ارسال گردد ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

بمنظور تسریع در انجام امور بیمه ای و پرداخت غرامت، در صورت نیاز حق بررسی دفاتر و اسناد بیمه گذار در رابطه با این قرارداد جهت بیمه گر محفوظ میباشد و بیمه گذار موظف است در این زمینه همکاری لازم را بعمل آورد.

این قرارداد با علم واطلاع طرفین از قوانین و مقررات مربوطه منعقد گردیده و کلیه مفاد این قرارداد برای طرفین و قائم مقام قانونی ایشان لازم الاجرا است. نسبت به موارد پیش بینی نشده در این قرارداد طبق قانون و عرف بیمه و قوانین جاری عمل خواهد شد.

حق تجدید نظر در شرایط و مفاد قرارداد در مدت اعتبار آن و با توافق طرفین، برای بیمه گر و بیمه گذار محفوظ است.

راهنمای تعیین ریسک برای انواع بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری

١- جهت صدور بیمه نامه با مبلغ سرمایه بیش از دویست و پنجاه میلیون ریال نیاز به یک آزمایش LAB که تنها شامل قسمتهای: HIV، Hbs Ag /Ab، CBC، ESR، Fbs و در مواردی که داوطلب مذکر باشد علاوه بر موارد قبل PSA نیز مورد نیاز می باشد .

٢- تعیین ریسک نیازمند به معاینه پزشکی

جدول طبقه بندی معاینه پزشکی

بیش از سرمایه بیمه (ریال)

سن

٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠

پایین ٣٥ سال

٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠

٤٥ - ٣٦

٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠

٥٠ - ٤٦

٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠

٥٥ - ٥١

٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠

٥٦ به بالا

٣- تعیین ریسک نیازمند به آزمایش پزشکی

نوع آزمایش

محدوده سن

 

پایین ٤٥ سال

٤٦ سال به بالا

بیش از حداقل سرمایه

CXR، MED

٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠

 --------------

POP SMEAR، EXE،CXR، MED

٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠

٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠

LAB، POPSMEAR، EXE، CXR، MED

٩٠٠،٠٠٠،٠٠٠

٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠

در مواردی که سرمایه بیمه درخواست شده بیش از مبالغ مندرج در جداول فوق باشد:

دو سری آزمایش MED توسط دو پزشک متفاوت و آزمایش های CXR، LAB، EXE و معاینه پزشکی مورد نیاز می باشد .

MED: آزمایشات پزشکی شامل: Fbs، CBCH1، ESR، PSA، Hbs Ag / Ab، HIV، U/A، ECG، Breast Ultra Sound (که در صورت درخواست بیمه اتکائی دوباره تکرار می شود)

ECG: الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب (که باید به صورت کامل یعنی با ١٢ lead و در حالت درازکش انجام شود)؛ نوار قلب (که باید در حالت ورزش و با دستگاه tread mill انجام شود) البته در صورتی که از نظر پزشکی تست ورزش برای داوطلب ممنوع نباشد.

EXE: تست ورزش Exertion test.

LAB: تست های آزمایشی شامل:

 • زمایش شمارش گلبولی CBCH1.
 • درجه رسوب گلبولی یا ESR.
 • میزان قند ناشتای خونBlood Sugar یا Fbs.
 • میزان نیتروژن اوره در سرم یا BUN
 • میزان اسید اوریک در خون یا UA.
 • میزان کراتین سرم.
 • میزان کلسترول ، HDL و LDL و تری گلسیرید سرم.
 • آزمایش PSA تست اندازه گیری هورمونهای پروستات.
 • آزمایش (LFT (liver function test یا اندازه گیری آنزیم های کبدی شامل SGOT) AST، gamma-GT، (SGPT) ALT) و میزان بیلی روبین کبد یا Billi، Total و Direct.
 • Hbs یا تست آنتی بادی / آنتی ژنHbs و احتمال وجود بیماری هپاتیت.
 • U/ A آزمایش کامل ادرار.
 • HIV: یا تست آنتی بادی / آنتی ژن HIV صرف نظر از محدوده سنی در صورت بالا بودن سرمایه انجام می شود.

CXR: ( chest-x-ray) یا عکس برداری از قفسه سینه بوسیله اشعه x.

POP SMEAR: نمونه برداری از دهانه رحم برای تشخیص بد خیمی های احتمالی.

Breast Ultra Sound: سونوگرافی غدد سینه B.U.S.

آدرس : بیجار -   میدان طالقانی  -   خیابان توحید جنوبی   -    نمایندگی پورجعفری   کد 1481

تلفن :4232010 -4233297  -       فاکس :08724232010  همراه :09194944430

وبلاگهای  مرتبط :

www. bimekarafarinbijar.BLOGFA.com

نخستين نمايندگي بيمه کارآفرين در بيجار

E.mail: bimekarafarinbijar@yahoo.com

سایتهای مرتبط :

www.karafarin-insurance.co

      در هرجای ایران زیبا هستید با ما تماس بگیرید

 

|+| نوشته شده توسط ولایتی - پورجعفری در ۸۸/۱۰/۲۷  |
 جدول انواع بیمه های کارآفرین


جدول انواع بیمه های کارآفرین

 

اموال

اتوموبیل

شخص ثالث

بدنه

باربری

داخلی

وارداتی - صادراتی

آتش سوزی

صنعتی

مسکونی

غیر مسکونی

گلخانه

اشخاص

درمان

عمر

زمانی انفرادی

مانده بدهکار

عمر و سرمایه گذاری

گروهی

مصوب

حادثه

انفرادی

گروهی

خانواده

اگسا

مهندسی و مسئولیت

مسئولیت

کارفرما

ساختمانی

مدنی

پیرا پزشکی

پزشکی

اشخاص ثالث

حمل و نقل

مهندسی

تمام خطر نصب

پیمانکاران ساختمانی

ماشین آلات پیمانکاری

تجهیزات الکترو نیکی

سازه های تکمیل شده

شکست ماشین آلات

 

 

 

|+| نوشته شده توسط ولایتی - پورجعفری در ۸۸/۱۰/۲۷  |
 بیمه های درمان

 

 بيمـه درمانــي ( بيماري )

يكي‌ از انواع‌ پوششهاي‌ بيمه‌اي‌، بيمه‌ بيماري‌ (درماني‌) است‌. باتوجه‌ به‌ اينكه‌ بشر همواره‌ در معرض‌ خطر انواع‌مختلف‌ بيماريها بوده‌ است‌، ناچار براي‌ بهبودي‌ و معالجه‌ متقبل‌ هزينه‌هاي‌ سنگين‌ پزشكي‌، دارو و اعمال‌ جراحي‌ ونيز مخارج‌ بيمارستان‌ مي‌شود. به‌ منظور كمك‌ به‌ مردم‌ در چنين‌ مواردي‌، شركتهاي‌ بيمه‌ طرحهاي‌ گوناگون‌ بيمه‌هاي‌بيماري‌ را ارائه‌ مي‌كنند. همچنين‌ در اغلب‌ كشورها كاركنان‌ دولت‌ و يا واحدهاي‌ صنعتي‌ و توليدي‌ از طرحهاي‌بيمه‌هاي‌ بيماري‌ جمعي‌ استفاده‌ مي‌كنند.
در حال‌ حاضر بيمه‌ بيماري‌ يكي‌ از رشته‌هاي‌ مهم‌ بيمه‌ در كشورهاي‌ جهان‌ شمرده‌ مي‌شود. اين‌ نوع‌ بيمه‌ در كشورايران‌ به‌ صورت‌ گروهي‌ عرضه‌ مي‌گردد.
( حداقل ۵۰ نفر اصلی و تحت تکفل )مواردي‌ كه‌ تحت‌ پوشش‌ بيمه‌ درماني‌ قرار مي‌گيرد
بيماري‌ در قراردادهاي‌ بيمه‌ درماني‌ بدين‌ صورت‌ تعريف‌ مي‌شود كه‌ بيماري‌ عبارت‌ است‌ از هرگونه‌ عارضه‌جسمي‌ و تغيير نامساعد و اختلال‌ در اعمال‌ عادي‌ و طبيعي‌ اعضا و جهازهاي‌ مختلف‌ بدن‌ كه‌ از سوي‌ مراجع‌ پزشكي‌قابل‌ تشخيص‌ بوده‌ و ارتباطي‌ با اعمال‌ ارادي‌ بيمه‌ شده‌ نداشته‌ باشد.
بنابراين‌ تعهدات‌ بيمه‌گر عبارت‌ است‌ از جبران‌ كليه‌ هزينه‌هاي‌ درماني‌ و بيمارستاني‌ هريك‌ از بيمه‌ شدگان‌ كه‌براساس‌ شرايط قرارداد و با رعايت‌
فرانشيز
توافق‌ شده‌ قابل‌ پرداخت‌ است‌.
به‌ طوركلي‌ تعهدات‌ بيمه‌گر شامل‌ هزينه‌هاي‌ ويزيت‌ پزشك‌، جراحي‌، پانسمان‌، انواع‌ آزمايشهاي‌ پزشكي‌، مخارج‌بيهوشي‌، هزينه‌هاي‌ اتاق‌ عمل‌ و جابجايي‌ به‌ بيمارستان‌، هزينه‌هاي‌ دارو، دندانپزشكي‌، دندان‌ مصنوعي‌، زايمان‌ و هرچيز ديگري‌ است‌ كه‌ بيمه‌گر براساس‌ شرايط قرارداد خود را ملزم‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ كرده‌است‌.

موارد خارج‌ از تعهد بيمه‌گر (استثنائات‌)
پرداخت‌ هزينه‌هاي‌ زير خارج‌ از شمول‌ تعهدات‌ بيمه‌گر است‌.
كليه‌ هزينه‌هاي‌ اعمال‌ جراحي‌ كه‌ به‌ منظور زيبايي‌ و يا رفع‌ و كاهش‌ عيب‌ و نواقص‌ طبيعي‌ و مادرزادي‌ پرداخت‌شود.
كليه‌ هزينه‌هاي‌ معالجات‌ مربوط به‌ عقيم‌ شدن‌.
كليه‌ هزينه‌هاي‌ مربوط به‌ سقط جنين‌، جز در مواردي‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ و قوانين‌ موضوعه‌ برحسب‌ ضرورت‌ انجام‌شده‌ باشد.
كليه‌ هزينه‌هاي‌ پزشكي‌ مربوط به‌ چك‌ آپ‌، مگر بنا به‌ ضرورت‌ و تشخيص‌ صريح‌ پزشك‌ معالج‌.
كليه‌ هزينه‌هاي‌ پزشكي‌ مربوط به‌ بيماريهاي‌ رواني‌ (بجز هزينه‌هاي‌ مربوط به‌ معالجات‌ اعصاب‌)
كليه‌ هزينه‌هاي‌ درماني‌ ناشي‌ از جنگ‌، شورش‌، آشوب‌، اغتشاش‌ و بلوا.
كليه‌ هزينه‌هاي‌ ناشي‌ از حادثه‌
كليه‌ هزينه‌هاي‌ تهيه‌ شكم‌بند، جوراب‌ واريس‌، اعضاي‌ مصنوعي‌ براي‌ جبران‌ نواقص‌ مادرزادي‌.
كليه‌ هزينه‌هاي‌ درماني‌ كه‌ طبق‌ نظر افراد غيرمجاز به‌ مداخله‌ در امور پزشكي‌ انجام‌ شده‌ باشد، مانند هزينه‌هاي‌شكسته‌بندي‌ و غيره‌.

توضيح‌ آنكه‌، با موافقت‌ بيمه‌گر و پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ اضافي‌، هم‌ مي‌توان‌ بعضي‌ از موارد خارج‌ ازتعهد را تحت‌ پوشش‌ درآورد و هم‌ ميزان‌ تعهدات‌ بيمه‌گر را افزايش‌ داد.
 
 

 
|+| نوشته شده توسط ولایتی - پورجعفری در ۸۸/۱۰/۲۳  |
 بیمه های حمل و نقل(باربری کالا)
 
 بيمه باربري كالا

محصولات كارخانه هاي توليدي ، كالاهاي مصرفي ، مواد اوليه و انواع ماشين  آلات سنگين و سبك در جريان بارگيري حمل و نقل و تخليه در معرض خظر هاي گوناگون از جمله تصادف وسيله نقليه ، شرايط نامساعد جوي ، سوانح و بلاياي طبيعي ، دزدي و ... قراردارند .  بيمه باربري پوششي است براي جبران خسارتها و زيانهاي وارد به محمولات از مبدا بارگيري و تا مقصد نهائي كه بر اثر  خطر هاي بيمه شده وارد آيد .

انواع بيمه نامه هاي باربري

 1 . طريق حمل : دريايي ، هوايي ، زميني
2 .  محدوده جغرافيايي : وارداتي ، صادراتي ، حمل داخل 

3. نوع پوشش بيمه اي انستيتو بيمه گران لندن :.C ،B ، A

بيمه نامه باربري با مجموعه شرايط خطرها و خسارتهاي تحت پوشش

مجموعه شرايط A (تمام خطر : All Risks)

 1- كليه خطر هايي كه موجب زيان و يا آسيب به مورد بيمه مي گردد ( جز خطرهايي كه در مجموعه شرايطA   مستثني شده اند . )

 2- خسارت همگاني و هزينه هاي نجات به منظور پيشگيري از خسارت يا در ارتباط با آن مشروط بر اينكه  ناشي از خطرهاي مستثني شده نبوده و طبق مقررات قرارداد حمل و نقل يا قانون و عرف حاكم بر آن محاسبه و تعيين شده باشد .

 3- مسئوليت مشترك در تصادم ، در صورتي كه به موجب شرط مندرج در قرارداد حمل در خصوص مسئوليت مشترك دو كشتي در تصادم ، مالك كالا ملزم باشد سهمي از مسئوليت را به عهده گيرد ، بيمه گر جبران اين زيان را به نسبت خسارت مورد تعهد به عهده میگیرد .

 

خطر ها و خسارتهاي تحت پوشش مجموعه شرايط B

 1- آتش سوزي يا انفجار .

2- به گل نشستن و زمينگير شدن ، برخورد با كف دريا ، غرق شدن يا واژگون شدن كشتي يا شناور .

3- واژگون شدن يا از راه يا از خط خارج شدن وسيله حمل زميني .

4- تصادم يا برخورد كشتي ، شناور يا هر وسيله حمل ديگربا هر جسم خارجي غير از آب .

5- تخليه كالا در بندر اضطراري . 

6- زلزله ، آتشفشان ، صاعقه .

7- فدا كردن كالا در جريان خسارت عمومي .

8- به دريا انداختن كالا جهت سبك سازي كشتي يا به دريا افتادن كالا از روي عرشه كشتي .

9- ورود آب دريا ، درياچه يا رودخانه به كشتي ، شناور ، محفظه كالا ، كانتينر ، ليفت وان يا محل انبار .

10- تلف شدن كلي هر بسته در كشتي يا شناور و يا تلف كلي هر بسته به علت افتادن به هنگام بارگيري و يا تخليه كشتي يا شناور .

11- خسارت همگاني (همانند شرايط A)

12- مسئوليت مشترك در تصادم (همانند شرايط A)

13- در صورت در خواست بيمه گذار ، خسارتهاي وارده بر اثر :

    دزدي ، دله دزدي ، چنگك زدگي ، روغن زدگي ، خسارتهاي ناشي از كالاهاي مجاور ،  آبديدگي، عدم تحويل ، شكست ، . . . نيز تحت پوشش قرار مي گيرند  .

مجموعه شرايط   C

خطرهاي مورد تعهد همان خطرهاي مجموعه شرايط B به استثناي خطرهاي مندرج در بندهاي 6 - 9 - 10 و 13 مي باشد . همچنين « به دريا افتادن كالا از روي عرشه كشتي » تحت پوشش قرار ندارد . 

   

بيمه حمل و نقل داخلي

       كالاهايي كه در داخل كشور حمل مي شوند در اين بيمه نامه تحت پوشش قرار مي گيرند . 

       خسارتهاي قابل پرداخت عبارت است از :

                 1- خسارت مستقيم ناشي از آتش سوزي .

                 2- خسارت وارد به محموله ناشي از حادثه وسيله نقليه .

|+| نوشته شده توسط ولایتی - پورجعفری در ۸۸/۱۰/۲۳  |
 بیمه های اتومبیل
بیمه های اتومبیل

انواع بیمه نامه های اتومبیل:

 1. بيمه بدنه اتومبيل: جبران خسارتهاي وارد به خودروي بيمه شده
 2. بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري: جبران خسارتهاي مالي و بدني وارد به اشخاص ثالث
 3. بيمه سر نشينان اتومبيل: جبران خسارتهاي بدني وارد به سرنشينان خودروي بيمه شده

1. بیمه بدنه اتومبیل

موارد بيمه:

وسايل نقليه سواري، اتوبوس ، ميني بوس ، كاميون ، تريلر ، آمبولانس ،تراكتور

خطر ها و خسارتهاي تحت پوشش:

 • خطرهاي اصلي
  • حادثه شامل تصادف، برخورد اتومبيل با جسم ثابت يا متحرك، برخورد شيء ديگر با اتومبيل مورد بيمه، واژگوني و سقوط مورد بيمه بر اثر حوادث رانندگي
  • آتش سوزي، صاعقه و انفجار
  • دزدي كلي
 • خطرهاي تكميلي (در صورت در خواست بيمه گزار)
  • سرقت در جاي لوازم از قبيل راديو پخش، رينگ، لاستيك، آينه ها و ساير لوازم خودرو
  • شكست شيشه به تنهايي به عللي غير از خطرهاي اصلي
  • غرامت عدم استفاده از خودرو در ايام تعميرات
  • نوسان قيمتها
  • حوادث طبيعي شامل سيل، زلزله، آتشفشان
  • خسارت ناشي از مواد شيميايي نظير اسيد و رنگ

امتيازات و تسهيلات بيمه كار آفرين:

 • پرداخت حق بيمه به صورت نقد و اقساط
 • تخفيف عدم خسارت
  • يك سال: 25 درصد تخفيف در حق بيمه
  • دو سال متوالي: 35 درصد تخفيف در حق بيمه
  • سه سال متوالي: 45درصد تخفيف در حق بيمه
  • چهار سال متوالي: 60 درصد تخفيف در حق بيمه
 • پوشش بيمه اي با خطرهاي محدود. بيمه گزاران محترم مي توانند با انتخاب پوشش بيمه اي محدود به يك يا چند خطر موضوع بيمه، با توجه به نوع پوشش انتخابي از تخفيف هاي مناسب برخوردار گردند.

توصيه مهم به بيمه گزاران محترم

خودروي خود را به ارزش واقعي بيمه نماييد، تا در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده به طور كامل جبران شود و زياني متوجه شما نگردد.

 

3,2. بیمه شخص ثالث و سرنشین 

 

بر اساس ماده يك قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني، دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تريلر متصل به وسايل مزبور و قطارهاي راه آهن اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند، مسئول جبران خسارات بدني و مالي هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مكلفند مسئوليت خود را از اين جهت نزد موسسات بيمه داخلي بيمه نمايند.

حوادث تحت پوشش

هر گونه تصادف يا سقوط يا آتش سوزي يا انفجار وسايل نقليه و نيز خسارتهايي كه از محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود.

خسارتهاي مورد تامين:

 • غرامتهاي بدني
  • هزينه معالجه صدمات بدني و يا جراحت اشخاص ثالث ناشي از حوادث رانندگي
  • زيانهاي نقص عضو، از كار افتادگي دائم (مطلق يا نسبي) يا فوت ناشي از حوادث مشمول بيمه براي اشخاص ثالث
 • خسارتهاي مالي
  • زيانهاي مستقيمي كه در اثر حوادث مشمول بيمه به اموال و اشياء تحت مالكيت يا تعرف قانوني اشخاص ثالث وارد شود.

حداكثر تعهدات در هر حادثه:

 • غرامت بدني اشخاص ثالث بر اساس مبلغ ديه كامل قانوني و با در نظر گرفتن افزايش ديه در ماههاي حرام براي هر نفر 540,000,000 ريال
 • خسارتهاي مالي ۱۳.۵۰۰.۰۰ ريال
 • فوت و نقص عضو براي هر سرنشين 100,000,000 ريال
 • هزينه پزشكي براي هر سرنشين 10,000,000 ريال

توجه: با توجه به اينكه ممكن است بر اساس راي دادگاه مبلغ پرداختي به زيان ديده بيش از يك ديه كامل باشد مبالغ فوق بنا به درخواست بيمه گزار قابل افزايش مي باشد. 

توجه: شركتهاي بيمه در مورد تعداد زيان ديدگان خارج از وسيله نقليه بيمه شده نامحدود و در مورد سرنشينان آن محدود به ظرفيت مجاز وسيله نقليه مي باشد.

تخفيف عدم خسارت:

 در صورتي كه در مدت اعتبار بيمه نامه، خسارتي اعلام نشود و موجب پرداخت خسارتي از طرف بيمه گر نگردد، هنگام تجديد بيمه نامه، تخفيف هاي زير اعمال مي شود:

 • براي يك سال عدم خسارت: 10 درصد حق بيمه سالانه
 • براي دو سال عدم خسارت: 15 درصد حق بيمه سالانه
 • براي سه سال عدم خسارت و سالهاي بعد: 20 درصد حق بيمه سالانه
 • تخفيف عدم خسارت براي بيمه مازاد هر سال 10 درصد است كه ظرف مدت 6 سال به 50 درصد بالغ خواهد شد
 •  
|+| نوشته شده توسط ولایتی - پورجعفری در ۸۸/۱۰/۲۳  |
 بیمه های مهندسی
بیمه های مهندسی

اجرای طرحهای عمرانی و احداث واحد های ساختمانی تاسیساتی و صنعتی در طول مدت عملیات و در دوره بهره برداری با خطرهای گوناگون مواجه است . بیمه های تمام خطر مهندسی پوششی است برای جبران خسارتهای وارده به پروژه های ساختمانی و نصب ماشین آلات صنعتی به علت وقع سوانح سهمگین طبیعی ُ حوادث ناشی از اجرای کار و خطاهای انسانی و همچنین زیانهای وارد به اشخاص ثالث در مواردی که صاحبکار و یا پیمانکار قانونا" مسئول شناخته شود .

 بيمه مهندسی

 • بیمه تمام خطر نصب
 • بیمه پیمانکاران ساختمانی
 • بیمه ماشین آلات پیمانکاری
 • بیمه تجهیزات الکترونیکی
 • بیمه سازه های تکمیل شده
 • بیمه شکست ماشین آلات

 

 

                                           

بيمه شكست ماشين آلات

اين بيمه نامه براي كارخانه ها در زمان بهره برداري صادر مي شود و خسارتهاي فيزيكي وارد به ماشين آلات و تأسيسات كارخانه ها را تا ارزش جايگزيني شامل هزينه نصب، حقوق و عوارض گمركي و هزينه حمل تحت پوشش قرار مي دهد.

 

بيمه تمام خطر سازه هاي تكميل شده

پروژه هاي مهندسي و راه و ساختمان پس از اتمام عمليات و تحويل موقت به صاحبكار در دوره بهره برداري نيز در معرض خطرهايي از جمله سوانح طبيعي قرار دارند.
بيمه نامه تمام خطر سازه هاي تكميل شده پوششي است براي پروژه هايي مانند سدها، راهها، پلها، برجها، طرحهاي  آبياري و زهكشي و نظاير آنها در دوره بهره برداري.

 

                                  

بیمه تجهیزات الکترونیکی

سابقه پيدايش بيمه تجهيزات الكترونيكي به سالهاي 1920 در آلمان بر مي گردد در آن سالها اين بيمه نامه به صورت "بيمه ولتاژ پايين" ناميده مي شد و فقط تجهيزات مخابراتي نظير تلفن و تلكس را پوشش مي داد. در سالهاي 1950 به علت توسعه كاربرد نيمه رساناها كه استفاده از آنها بسيار به صرفه و نيز آسان تر بود، مهندسي الكترونيك گسترش فوق العاده اي يافت، به ويژه در بخش هايي نظير صنايع الكترونيكي، تكنولوژي بيمارستاني و ارتباطات در سالهاي 1980 در جهت توسعه سيستم هاي الكترونيكي قدمهاي بلندي برداشته شد و به تبع آن بجاي "بيمه ولتاژ پايين"، "بيمه تجهيزات الكترونيكي" مطرح گرديد.
در سال 1985 شرايط و عبارات جديد بيمه اي ترسيم گرديد تا وسيله اي براي  تحت پوشش قراردادن فاكتورهاي خطرات جديد فراهم گردد، خطراتي نظير: تمركز فوق العاده سرمايه در محل هاي کاری بسيار كوچك، خطر حساسيت به شرايط محيطي نظير حرارت، رطوبت، گرد و غبار، خطر قطع جريان برق و غيره.
بيمه كارآفرين به منظور تامين خاطر دست اندركاران صنايع الكترونيكي و دارندگان و كاربران وسايل تجهيزات و سيستم هاي الكترونيكي و همچنين حفظ سرمايه هاي ملي سعي دارد آخرين پوشش ها و تكنيك هاي بيمه اي جهاني را در اختيار جامعه صنعتي و حرفه اي قرار دهد، به همين منظور اقدام به ارائه بيمه تجهيزات الكترونيكي و بيمه رايانه هاي شخصي نموده است كه در اينجا اطلاعاتي در مورد آنها ارائه مي گردد. بيمه كارآفرين مصمم است تا با كسب نظرات متخصصين تكنولوژي اطلاعات به زودي نسبت به عرضه پوشش بيمه اي
IT  اقدام نمايد.

 

آشنايي با بيمه تجهيزات الكترونيكي

 

1- در بيمه تجهيزات الكترونيكي چه چيزهايي مي تواند بيمه شود ؟

موارد تحت پوشش اين بيمه نامه عبارتند از :

 

 

 

1-1- پوشش خسارتهاي فيزيكي مربوط به تجهيزات الكتروينكي در مورد تمامي سيستم هاي الكترونيكي

 از جمله موارد زير قابل ارائه مي باشد:

 

 

 

الف: سيستم هاي پردازش اطلاعات

 • سيستم هاي پردازش الكترونيكي اطلاعات ( واحد مركزي پردازش شامل واحد پردازش، واحد كنترل براي تفسير و نمايش برنامه ها، حافظه براي برنامه ها و پردازش)
 • امور صنعتي و اداري (نظير رايانه هاي كارخانجات توليدي براي پردازش، كنترل و نمايش اطلاعات)
 • مراكز رايانه اي بازرگاني

از نظر بيمه گر لوازم جانبي شامل واحدهاي ورود و خروج و همينطور لوازم نگهداري اطلاعات از قبيل نوارهاي معناطيسي، ديسك، تراشه و ... كه به واحد پردازش مركزي متصل مي گردند تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد.

ب: تجهيزات پزشكي

تجهيزات پزشكي كه براي تشخيص و درمان به كار مي روند شامل كليه تجهيزات برقي و هسته اي در بيمارستانها و مرتبط با امور پزشكي، دندانپزشكي، آزمايشگاهي مي باشند. از جمله واحدهاي اشعه ايكس، رايانه هاي نوموگراف، اولتراساوند، آندوسكوپي، ام.آر.آي.، تجهيزات راديوتراپي و تجهيزات ليزر درماني و از قبيل اينها.

ج: سيستم هاي مخابراتي

سيستم هاي مخابراتي از قبيل سيستم هاي انتقال صورت، تصوير، متن، اطلاعات از قبيل تلفن، فاكس، ويديوفون، تجهيزات موبايل، وسايل و تجهيزات ماهواره اي، راديويي، تجهيزات ناوبري هواپيمايي و كشتيراني، تجهيزات انتقال اطلاعات راديويي و تلويزيوني در امور بازرگاني، سيستم هاي CATV

د: ساير تجهيزات

از قبيل تجهيزات مربوط به استوديوهاي فيلم و صدا برداري راديو و تلويزيون، تجهيزات اندازه گيري و آزمايش در صنايع مختلف، ماشينهاي چاپ سيستم هاي اطفاء و اعلام حريق و سرقت، تجهيزات سيستم هاي كنترل ترافيك، ميكروسكوپ هاي الكترونيكي و دستگاههاي خواننده كارتهاي اعتباري و باركد و ساير تجهيزات مشابه

 

 

 

2-1- پوشش بيمه اي داده رسانهاي جانبي (DATA MEDIA INSURANCE

كليه داده رسان هاي سيستم هاي رايانه اي مي توانند تحت پوشش "بيمه داده رسان" قرار گيرند. اين داده رسان ها شامل جدا كننده هاي نوري، داده رسان هاي مغناطيسي و الكترونيكي، فلاپي ديسك، نواردهاي مغناطيسي، ديسكت هاي مغناطيسي و مانند آنها مي باشد.

پوشش بيمه اي مذكور خسارت هاي وارد به داده رسان ها و يا از بين رفتن آنها و همچنين هزينه هاي بازيافت برنامه ها و دادهاي ذخيره شده در اين رسانه ها را پرداخت مي كند.

 

 

 

3-1- بيمه هزينه هاي اضافي كار INCREASED COST OF WORKING INSURANCE

به موجب اين بيمه نامه كليه هزينه هاي اضافي مربوط به ازكارافتادن و شكست بيمه شده و اجاره تجهيزات جانبي كه بايد به عنوان جانشين آنها به كار روند تحت پوشش قرار مي گیرد. "بيمه داده رسان ها" و "بيمه هزينه هاي اضافي كار" معمولاً در ارتباط با بيمه نامه تجهيزات الكترونيكي صادر مي گردد.

 

 

 

2- چه كساني مي توانند اين بيمه نامه ها را خريداري نمايند ؟

كليه اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه مالك و يا اجاره كننده سيستم هاي الكترونيك مي باشند طبق شرايط اين بيمه نامه ها مي توانند بيمه گذار (خريدار و يا ذينفع بيمه نامه) باشند.

بيمه تجهيزات الكترونيكي اشخاص زير را تحت پوشش قرار مي دهند:

 

 

 

الف: مالك دارنده وسايل و تجهيزات الكترونيكي تحت عناوين زير:

 • به عنوان اپراتور يا استفاده كننده. در مقابل خسارت هاي فيزيكي تجهيزات كه سازنده تحت شرايط گارانتي مسئول آن نمي باشند.
 • به عنوان اجاره دهنده تجهيزات. در مقابل خسارت هاي فيزيكي كه اجاره كننده تجهيزات مسئول آن نمي باشند.
 • به عنوان شركت نگهدارنده تجهيزات الكترونيكي. در مقابل خسارت هاي فيزيكي ناشي از عملكرد پرسنل تعمير كننده در حين تعمير و يا كار بر روي تجهيزات.

 •    

ب: اجاره كننده (مستاجر) تجهيزات

در م مقابل خسارتهاي فيزيكي اي كه موجر به موجب قانون و يا بربربراساس شرايط قرار داد اجاره مسئول آن مي باشد. تجهيزات اجاره شده مي تواند به سه طريق تحت پوشش بيمه قرار گيرد:

 • يا اجاره كننده، خود مستقلاً و بدون ارتباط با قرارداد اجاره نسبت به بيمه تجهيزات اجاره شده اقدام نمايد.
 • يا طي يك قرارداد مشترك كه توسط اجاره دهنده و بيمه گر تنظيم مي گردد بيمه نامه صادر گردد.
 • حالت سوم اين است كه يك قرارداد بيمه شناور بين اجاره كننده و بيمه گر منعقد شود كه كليه تجهيزات مورد اجاره در طي سال توسط اجاره كننده تحت پوشش بيمه قرار گيرد.

 

 

 

3- دامنه پوشش بيمه اي SCOPE OF COVER

 1-3- پوشش بيمه اي رايج

بيمه تجهيزات الكترونيكي اساساً يك بيمه حادثه تمام خطر است بنابراين كليه خسارتهاي ناگهاني و غيرقابل پيش بيني را تحت پوشش قرارمي دهد. در اين بيمه نامه خسارت بايد يك اثر فيزيكي بر روي آيتم هاي بيمه شده داشته باشد و به نحوي كه تعمير و يا تعويض آنها را ضروري نمايد.

اغلب ادعاهاي خسارت بيمه تجهيزات الكترونيكي براساس خسارت هايي است كه به علت هاي زير بوجود مي آيند:

·         آتش سوزي صاعقه انفجار سقوط هواپيما

·         دود، دوده، گازهاي خورنده (فرساينده)

·         آب و رطوبت

·     شرايط نامطلوب آب و هوايي (ميزان رطوبت، حرارت و ...)

·         اتصال كوتاه و ساير علل الكتريكي

·     طراحي و نصب غلط و كاربرد قطعات نامرغوب توسط سازنده تجهيزات

·         خطاهاي زمان راه اندازي، ناواردي، سهل انگاري

·     اعمال بدخواهانه، دزدي، اعمال خودسرانه اشخاص ثالث

·         تگرگ، طوفان، يخ زدگي

·         بهمن، رانش زمين يا سخره، نشست زمين

2-3- خطرات مثتثني شده:

 • جنگ يا عمليات شبيه جنگ، انقلاب، بلوا، شورش
 • عمل عمدي يا سهل انگاري عمدي بيمه گذار يا مديريت سازمان بيمه شده
 • خطاها يا خرابي هايي كه اشخاص ثالث (نظيرسازنده يا فروشنده) براساس قانون و يا شرايط قرارداد مسئول آن باشند (خسارتهاي تحت پوشش گارانتي)
 • خسارتهاي ناشي از قطع آب، برق، گاز
 • خسارتهايي نظير خط و خراش روي سطوح رنگي شده، و يا پوليش و يا براق شده
 • مسئوليتها و خسارتهاي تبعي از هر نوع (به جز مواردي كه در بخش "هزينه هاي اضافي" تحت پوشش مي باشد)
 • فرسودگي و يا خوردگي ناشي از كاربرد معمولي و خوردگي و استفاده معمولي و روزانه

3-3- پوشش هاي اضافي:

پوشش هاي استاندارد بيمه نامه را مي توان با ضميمه نمودن الحاقيه هايي در زمينه افزايش پوشش خطرات و يا پوشش هزينه هاي مندرج در زير افزايش داد:

 • خطرات زلزله، طوفان، گردباد، آتش فشان 
 • اعتصاب و شورش
 • خطرات حمل و نقل
 • هزينه هاي اضافي براي حمل و نقل هوايي، حمل سريع
 • هزينه هاي اضافي كار در شب يا ايام تعطيل

اخذ پوشش هاي بيمه اي اضافي مذكور در فوق به مديران و مسئولان كارهايي كه انجام آنها به رايانه و يا وسايل و تجهيزات الكترونيكي وابستگي زياد دارد توصيه مي گردد.

 

                                          

بیمه تجهیزات الکترونیکی

سابقه پيدايش بيمه تجهيزات الكترونيكي به سالهاي 1920 در آلمان بر مي گردد در آن سالها اين بيمه نامه به صورت "بيمه ولتاژ پايين" ناميده مي شد و فقط تجهيزات مخابراتي نظير تلفن و تلكس را پوشش مي داد. در سالهاي 1950 به علت توسعه كاربرد نيمه رساناها كه استفاده از آنها بسيار به صرفه و نيز آسان تر بود، مهندسي الكترونيك گسترش فوق العاده اي يافت، به ويژه در بخش هايي نظير صنايع الكترونيكي، تكنولوژي بيمارستاني و ارتباطات در سالهاي 1980 در جهت توسعه سيستم هاي الكترونيكي قدمهاي بلندي برداشته شد و به تبع آن بجاي "بيمه ولتاژ پايين"، "بيمه تجهيزات الكترونيكي" مطرح گرديد.
در سال 1985 شرايط و عبارات جديد بيمه اي ترسيم گرديد تا وسيله اي براي  تحت پوشش قراردادن فاكتورهاي خطرات جديد فراهم گردد، خطراتي نظير: تمركز فوق العاده سرمايه در محل هاي کاری بسيار كوچك، خطر حساسيت به شرايط محيطي نظير حرارت، رطوبت، گرد و غبار، خطر قطع جريان برق و غيره.
بيمه كارآفرين به منظور تامين خاطر دست اندركاران صنايع الكترونيكي و دارندگان و كاربران وسايل تجهيزات و سيستم هاي الكترونيكي و همچنين حفظ سرمايه هاي ملي سعي دارد آخرين پوشش ها و تكنيك هاي بيمه اي جهاني را در اختيار جامعه صنعتي و حرفه اي قرار دهد، به همين منظور اقدام به ارائه بيمه تجهيزات الكترونيكي و بيمه رايانه هاي شخصي نموده است كه در اينجا اطلاعاتي در مورد آنها ارائه مي گردد. بيمه كارآفرين مصمم است تا با كسب نظرات متخصصين تكنولوژي اطلاعات به زودي نسبت به عرضه پوشش بيمه اي
IT  اقدام نمايد.

 

آشنايي با بيمه تجهيزات الكترونيكي

 

1- در بيمه تجهيزات الكترونيكي چه چيزهايي مي تواند بيمه شود ؟

موارد تحت پوشش اين بيمه نامه عبارتند از :

 

 

1-1- پوشش خسارتهاي فيزيكي مربوط به تجهيزات الكتروينكي در مورد تمامي سيستم هاي الكترونيكي

 از جمله موارد زير قابل ارائه مي باشد:

 

 

 

الف: سيستم هاي پردازش اطلاعات

 • سيستم هاي پردازش الكترونيكي اطلاعات ( واحد مركزي پردازش شامل واحد پردازش، واحد كنترل براي تفسير و نمايش برنامه ها، حافظه براي برنامه ها و پردازش)
 • امور صنعتي و اداري (نظير رايانه هاي كارخانجات توليدي براي پردازش، كنترل و نمايش اطلاعات)
 • مراكز رايانه اي بازرگاني

از نظر بيمه گر لوازم جانبي شامل واحدهاي ورود و خروج و همينطور لوازم نگهداري اطلاعات از قبيل نوارهاي معناطيسي، ديسك، تراشه و ... كه به واحد پردازش مركزي متصل مي گردند تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد.

ب: تجهيزات پزشكي

تجهيزات پزشكي كه براي تشخيص و درمان به كار مي روند شامل كليه تجهيزات برقي و هسته اي در بيمارستانها و مرتبط با امور پزشكي، دندانپزشكي، آزمايشگاهي مي باشند. از جمله واحدهاي اشعه ايكس، رايانه هاي نوموگراف، اولتراساوند، آندوسكوپي، ام.آر.آي.، تجهيزات راديوتراپي و تجهيزات ليزر درماني و از قبيل اينها.

ج: سيستم هاي مخابراتي

سيستم هاي مخابراتي از قبيل سيستم هاي انتقال صورت، تصوير، متن، اطلاعات از قبيل تلفن، فاكس، ويديوفون، تجهيزات موبايل، وسايل و تجهيزات ماهواره اي، راديويي، تجهيزات ناوبري هواپيمايي و كشتيراني، تجهيزات انتقال اطلاعات راديويي و تلويزيوني در امور بازرگاني، سيستم هاي CATV

د: ساير تجهيزات

از قبيل تجهيزات مربوط به استوديوهاي فيلم و صدا برداري راديو و تلويزيون، تجهيزات اندازه گيري و آزمايش در صنايع مختلف، ماشينهاي چاپ سيستم هاي اطفاء و اعلام حريق و سرقت، تجهيزات سيستم هاي كنترل ترافيك، ميكروسكوپ هاي الكترونيكي و دستگاههاي خواننده كارتهاي اعتباري و باركد و ساير تجهيزات مشابه

 

 

 

 

2-1- پوشش بيمه اي داده رسانهاي جانبي (DATA MEDIA INSURANCE

كليه داده رسان هاي سيستم هاي رايانه اي مي توانند تحت پوشش "بيمه داده رسان" قرار گيرند. اين داده رسان ها شامل جدا كننده هاي نوري، داده رسان هاي مغناطيسي و الكترونيكي، فلاپي ديسك، نواردهاي مغناطيسي، ديسكت هاي مغناطيسي و مانند آنها مي باشد.

پوشش بيمه اي مذكور خسارت هاي وارد به داده رسان ها و يا از بين رفتن آنها و همچنين هزينه هاي بازيافت برنامه ها و دادهاي ذخيره شده در اين رسانه ها را پرداخت مي كند.

 

 

 

3-1- بيمه هزينه هاي اضافي كار INCREASED COST OF WORKING INSURANCE

به موجب اين بيمه نامه كليه هزينه هاي اضافي مربوط به ازكارافتادن و شكست بيمه شده و اجاره تجهيزات جانبي كه بايد به عنوان جانشين آنها به كار روند تحت پوشش قرار مي گیرد. "بيمه داده رسان ها" و "بيمه هزينه هاي اضافي كار" معمولاً در ارتباط با بيمه نامه تجهيزات الكترونيكي صادر مي گردد.

 

 

 

2- چه كساني مي توانند اين بيمه نامه ها را خريداري نمايند ؟

كليه اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه مالك و يا اجاره كننده سيستم هاي الكترونيك مي باشند طبق شرايط اين بيمه نامه ها مي توانند بيمه گذار (خريدار و يا ذينفع بيمه نامه) باشند.

بيمه تجهيزات الكترونيكي اشخاص زير را تحت پوشش قرار مي دهند:

 

 

 

الف: مالك دارنده وسايل و تجهيزات الكترونيكي تحت عناوين زير:

 • به عنوان اپراتور يا استفاده كننده. در مقابل خسارت هاي فيزيكي تجهيزات كه سازنده تحت شرايط گارانتي مسئول آن نمي باشند.
 • به عنوان اجاره دهنده تجهيزات. در مقابل خسارت هاي فيزيكي كه اجاره كننده تجهيزات مسئول آن نمي باشند.
 • به عنوان شركت نگهدارنده تجهيزات الكترونيكي. در مقابل خسارت هاي فيزيكي ناشي از عملكرد پرسنل تعمير كننده در حين تعمير و يا كار بر روي تجهيزات.

ب: اجاره كننده (مستاجر) تجهيزات

در مقابل خسارتهاي فيزيكي اي كه موجر به موجب قانون و يا براساس شرايط قرار داد اجاره مسئول آن مي باشد. تجهيزات اجاره شده مي تواند به سه طريق تحت پوشش بيمه قرار گيرد:

 • يا اجاره كننده، خود مستقلاً و بدون ارتباط با قرارداد اجاره نسبت به بيمه تجهيزات اجاره شده اقدام نمايد.
 • يا طي يك قرارداد مشترك كه توسط اجاره دهنده و بيمه گر تنظيم مي گردد بيمه نامه صادر گردد.
 • حالت سوم اين است كه يك قرارداد بيمه شناور بين اجاره كننده و بيمه گر منعقد شود كه كليه تجهيزات مورد اجاره در طي سال توسط اجاره كننده تحت پوشش بيمه قرار گيرد.

 

 

 

3- دامنه پوشش بيمه اي SCOPE OF COVER

 1-3- پوشش بيمه اي رايج

بيمه تجهيزات الكترونيكي اساساً يك بيمه حادثه تمام خطر است بنابراين كليه خسارتهاي ناگهاني و غيرقابل پيش بيني را تحت پوشش قرارمي دهد. در اين بيمه نامه خسارت بايد يك اثر فيزيكي بر روي آيتم هاي بيمه شده داشته باشد و به نحوي كه تعمير و يا تعويض آنها را ضروري نمايد.

اغلب ادعاهاي خسارت بيمه تجهيزات الكترونيكي براساس خسارت هايي است كه به علت هاي زير بوجود مي آيند:

·         آتش سوزي صاعقه انفجار سقوط هواپيما

·         دود، دوده، گازهاي خورنده (فرساينده)

·         آب و رطوبت

·     شرايط نامطلوب آب و هوايي (ميزان رطوبت، حرارت و ...)

·         اتصال كوتاه و ساير علل الكتريكي

·     طراحي و نصب غلط و كاربرد قطعات نامرغوب توسط سازنده تجهيزات

·         خطاهاي زمان راه اندازي، ناواردي، سهل انگاري

·     اعمال بدخواهانه، دزدي، اعمال خودسرانه اشخاص ثالث

·         تگرگ، طوفان، يخ زدگي

·         بهمن، رانش زمين يا سخره، نشست زمين

2-3- خطرات مثتثني شده:

 • جنگ يا عمليات شبيه جنگ، انقلاب، بلوا، شورش
 • عمل عمدي يا سهل انگاري عمدي بيمه گذار يا مديريت سازمان بيمه شده
 • خطاها يا خرابي هايي كه اشخاص ثالث (نظيرسازنده يا فروشنده) براساس قانون و يا شرايط قرارداد مسئول آن باشند (خسارتهاي تحت پوشش گارانتي)
 • خسارتهاي ناشي از قطع آب، برق، گاز
 • خسارتهايي نظير خط و خراش روي سطوح رنگي شده، و يا پوليش و يا براق شده
 • مسئوليتها و خسارتهاي تبعي از هر نوع (به جز مواردي كه در بخش "هزينه هاي اضافي" تحت پوشش مي باشد)
 • فرسودگي و يا خوردگي ناشي از كاربرد معمولي و خوردگي و استفاده معمولي و روزانه

3-3- پوشش هاي اضافي:

پوشش هاي استاندارد بيمه نامه را مي توان با ضميمه نمودن الحاقيه هايي در زمينه افزايش پوشش خطرات و يا پوشش هزينه هاي مندرج در زير افزايش داد:

 • خطرات زلزله، طوفان، گردباد، آتش فشان 
 • اعتصاب و شورش
 • خطرات حمل و نقل
 • هزينه هاي اضافي براي حمل و نقل هوايي، حمل سريع
 • هزينه هاي اضافي كار در شب يا ايام تعطيل

اخذ پوشش هاي بيمه اي اضافي مذكور در فوق به مديران و مسئولان كارهايي كه انجام آنها به رايانه و يا وسايل و تجهيزات الكترونيكي وابستگي زياد دارد توصيه مي گردد.

بيمه ماشين آلات و تجهيزات پيمانكاري

اين بيمه نامه براي انواع ماشين آلات و تجهيزاتي كه در كارهاي ساختماني و نصب مورد استفاده پيمانكاران قرار مي گيرد، صادر مي شود و خسارتهاي وارد به بولدوزر، گريدر، بيل مكانيكي، بتونير، جرثقيل، بالابر و ساير وسايل و تجهيزات مشابه را تحت پوشش قرار مي دهد.

 

                                          

بيمه تمام خطر پيمانكاران (C.A.R)

در بيمه نامه تمام خطر پيمانكاران انواع كارهاي ساختماني نظير ساختمانهاي مسكوني، اداري، تجاري، هتلها، بيمارستانها، دانشگاهها، راهها، راه آهن، سد، پروژه هاي آبياري و زهكشي، اسكله سازي و ... پوشش داده مي شود.

خطرهاي مورد بيمه:

 • حوادث طبيعي شامل سيل، زلزله، طغيان آب، طوفان و تندباد، نشست، ريزش آوار، باران، صاعقه
 • آتش سوزي، انفجار، سرقت لوازم، اجراي نادرست كار، فقدان مهارت، اشتباه در محاسبات و يا در حين اجراي كار و ...

خسارتهاي تحت پوشش:

 • خسارتهاي وارد به عمليات ساختماني ناشي از وقوع خطرهاي مورد بيمه
 • خسارتهاي جاني و مالي وارد به اشخاص ثالث ناشي از مسئوليت بيمه گذار

 

                                                                                               

بيمه تمام خطر نصب ( E.A.R)

اين بيمه نامه براي مواردي چون نصب ماشين آلات كارخانه ها، طرحهاي انتقال آب، نيروگاهها، پستهاي برق، خطوط انتقال نيرو، پروژه هاي نفت و گاز، مخابرات و ... از هنگام تجهيز كارگاه تا پايان عمليات نصب و كارهاي ساختماني مربوط، آزمايش، راه اندازي و دوره نگهداري و به طور كلي براي پروژه هايي كه بيش از 50 درصد ارزش آنها مربوط به اقلام مورد نصب مي باشد صادر مي گردد.

خطرهاي مورد بيمه:

 • حوادث طبيعي شامل سيل، زلزله، طغيان آب، طوفان و تندباد، نشست، ريزش آوار، باران، صاعقه
 • آتش سوزي، انفجار، سرقت لوازم، اجراي نادرست كار، فقدان مهارت، اشتباه در محاسبات و يا در حين اجراي كار
 • افتادن اشياء هنگام جابجايي و نصب، سهل انگاري در هنگام نصب، شكست ماشين آلات در زمان آزمايش، طراحي غلط، مصالح معيوب، ريسك كارخانه سازنده

خسارتهاي تحت پوشش:

 • خسارتهاي وارد به اقلام بيمه شده ناشي از وقوع خطرهاي مورد بيمه
 • خسارتهاي جاني و مالي وارد به اشخاص ثالث
|+| نوشته شده توسط ولایتی - پورجعفری در ۸۸/۱۰/۲۳  |
 بیمه های اشخاص
 
ohcbop5hy7voect8c65n.jpg

پيشرفت دانش فن آوري اختراعات و اكتشافات كه به منظور ايجاد رفاه و آسايش افراد جامعه صورت مي پذيرد خطر ها و صدمات جاني را در پي دارد كه وقوع آنها مشكلات جسمي و رواني و زيانهاي مالي را براي شاخاص به وجود آورده و موجب سلب آرامش فكري مي گردد . بيمه هاي اشخاص تاميني موثر براي جبران وارد به سرپرست خانواده و افراد تحت تكفل وي وسيله اي مطمئن براي رفع مشكلات اقتصادي خانواده ها مي باشد .

بيمه هاي اشخاص داراي سه شاخه اصلي مي باشد :

۱. بيمه عمر ( انفرادي و گروهي )

۲.  بيمه حوادث ( انفرادي و گروهي )

۳.  بيمه درمان ( گروهي )

|+| نوشته شده توسط ولایتی - پورجعفری در ۸۸/۱۰/۲۳  |
 بیمه های مسئولیت
 

انواع بیمه های مسئولیت

 

خدمات پزشکی و درمانی

·    بيمه مسئوليت حرفه اي پزشكان

·    بيمه مسئوليت حرفه اي پيراپزشكان

·    بيمه مسئوليت مديران و مسئولان فني بيمارستانها و مراكز درماني

امور حمل و نقل

·    بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل بين المللي براساس كنوانسيون C.M.R

·    بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل هوايي

·    بيمه مسئوليت حمل و نقل زميني (داخلي)

·    بيمه تضمين تعهدات شركتهاي حمل و نقل بين المللي

امور ساختماني و تأسيساتي

·     بيمه مسئوليت ناشي از عمليات ساختماني و تأسيساتي در مقابل اشخاص ثالث

·     بيمه مسئوليت دارندگان ماشين آلات ساختماني و كارگاهي

·     بيمه مسئوليت مالكان آسانسورها

·     بيمه مسئوليت مهندسان طراح، محاسب  و ناظر ساختماني

 

ساختمانهاي مسكوني - تجاري

·   بيمه مسئوليت مستأجر در برابر مالك

·   بيمه مسئوليت مالك در برابر مستأجر

·   بيمه مسئوليت در مقابل همسايگان

اماكن اقامتي، تفريحي، ورزشي

·   بيمه مسئوليت صاحبان هتلها، مهمانسراها، ...

·   بيمه مسئوليت صاحبان مجموعه ها و باشگاههاي ورزشي

·   بيمه مسئوليت برگزار كنندگان تورهاي علمي، سياحتي، زيارتي

·   بيمه مسئوليت مديران و منجيان استخرها

·   بيمه مسئوليت مجموعه هاي ورزشي در مقابل تماشاگران

Whole Life Insurance

سازمانها، مديران، كارفرمايان

·    بيمه مسئوليت كارفرمايان در برابر كاركنان

.    بيمه مسئوليت كارفرمايان در مقابل پيمانكاران

·   بيمه مسئوليت كارفرمايان و پيمانكاران در برابر اشخاص ثالث

·   بيمه مسئوليت مديران و مأموران عاليرتبه سازمانها

·   بيمه مسئوليت ناشي از خدمات مؤسسات دولتي

·   بيمه مسئوليت مدني نگهبانان مسلح بانكها، سازمانها، ...

 Insurance, auto insurance, homeowners insurance, life insurance, business insurance, municipal insurance, bonds, contractors insurance,Paist & Noe,Paist & Noe Inc., Paist Noe, Pennsylvania insurance

 

تولید و توضیع محصولات

·   بيمه مسئوليت توليدكنندگان انواع محصولات و كالاها

·   بيمه مسئوليت شركتهاي سازنده آسانسور

·   بيمه مسئوليت فروشندگان كالاها

·   بيمه مسئوليت شركتهاي توزيع كننده انواع كالاها، مواد شيميايي، گاز مايع، ...

ساير بيمه هاي مسئوليت و طرحهاي مخصوص

·   بيمه مسئوليت عمومي و جامع

·   بيمه مسئوليت شغلي

·   بيمه مسئوليت حرفه اي دلالان رسمي بيمه

·   بيمه تضمين خودروهاي ورودي، خروجي و عبور موقت

·   بيمه صداقت درامانت

·   بيمه اسبهاي مسابقه

.   بيمه هاي اعتباري قراردادهاي فروش اقساطي

 

|+| نوشته شده توسط ولایتی - پورجعفری در ۸۸/۱۰/۲۳  |
 09194944430بیمه های عمر و سرمایه گذاری

 

بيمه عمر و سرمايه گذاري يكي از پرطرفدارترين بيمه هاي عمر در جهان است كه با اضافه نمودن يك برنامه سرمايه گذاري سيستماتيك به بيمه عمر بلند مدت ، روز به روز طرفداران بيشتري را در اكثر كشورها به خود جلب مي نمايد . اين بيمه وسيله اي مناسب از جهت كسب « آرامش خيال امروز » و « رفاه زمان بازنشستگي » و نيز « تأمين پشتوانه مالي بازماندگان در غيبت سرپرست خانواده »  است .

 

بيمه عمر و سرمايه گذاري چيست؟

پديده اي نو در صنعت بيمه

با خريد بيمه عمر و سرمايه گذاري بيمه كارآفرين به مجموعه اي از امكانات كم نظير كاربري بيمه در جهان دسترسي خواهيد يافت. انتخاب امروز شما موجب تامين مالي خانواده و بهره مندي از بهترين بازارهاي سرمايه گذاري در ايران خواهد شد.

ويژگي هاي قرارداد

بيمه عمر و سرمايه گذاري بيمه كارآفرين قرارداد بيمه اي است كه هم زمان با بيمه نمودن عمر شما امكانات متنوع سرمايه گذاري منابع حق بيمه و پرداخت هاي شما را در سبد سرمايه گذاري خود متشكل از بازار بورس و ساير بازارهاي سرمايه گذاري, در دسترس شما قرار مي دهد تا هر زمان و به انتخاب شما از منابع ياد شده بهره مند شويد و در صورت تحقق خطر از كارافتادگي و يا فوت, خانواده از تامين مالي مورد نياز برخوردار شود.

وسيله اي مطمئن براي مبارزه با تورم

اندوخته قرارداد بيمه و سرمايه بيمه عمر كه در صورت فوت, به اعضاي خانواده و يا هر شخص ديگري كه خودتان انتخاب خواهيد نمود پرداخت خواهد شد و يا در پايان مدت بيمه اندوخته قرارداد بيمه به خودتان پرداخت خواهد شد. توسط خودتان و در صورت تمايل با استفاده از برنامه نرم افزاري ما كه موقعيت هاي مختلف را در نظر گرفته است تعيين مي گردد. به منظور مقابله با تورم‚ در صورت تمايل سرمايه عمر شما همراه با حق بيمه همه ساله به ميزان لازم افزايش خواهد يافت.

مزاياي استثنايي

همراه با بيمه عمر و سرمايه گذاري مي توانيد از مزاياي بيمه حوادث در صورت فوت تا چهار برابر سرمايه بيمه عمر برخوردار شده و نيز مي توانيد خود را در مقابل هزينه هاي سنگين بيماري هاي صعب العلاج مانند : سكته قلبي ‚ سكته مغزي‚ سرطان‚ پيوند اعضا‚ عمل جراحي كرونرو قلب باز بيمه نمائيد.

سرمايه گذاري خود را به صورت يكجا دريافت نموده و يا آن را تبديل به يكي از انواع بيمه نامه هاي مستمري براي تامين دوره بازنشستگي خود نماييد.

انعطاف پذيري :

در بيمه عمر و سرمايه گذاري شما مي توانيد سرمايه و يا حق بيمه عمر خود را به هر ميزان و در هر زمان كه مايل باشيد افزايش و يا كاهش دهيد.

برداشت از بيمه :

اندوخته رياضي به وجود آمده در حساب بيمه نامه شما متعلق به خودتان است و مي توانيد در مواقع اضطراري از حساب خود به صورت نقد يا وام برداشت نمائيد .

ضمانت بيمه:

بيمه نامه شما به تدريج با ايجاد اندوخته حاصل از سرمايه گذاري تبديل به ضمانت نامه اي معتبر مانند ساير اسناد مالي در معاملات‚ كار و زندگي شما خواهد شد.

معافيت مالياتي :

سرمايه بيمه عمر و سرمايه گذاري شما همواره به هر ميزان از معافيت مالياتي برخوردار است و مبلغ قابل پرداخت در صورت فوت به ذينفع شما تابع قانون ارث نخواهد بود.

معافيت از پرداخت حق بيمه:
در صورت از كارافتادگي كامل و دائم بيمه شده قبل از سن 55 سالگي‚ بيمه گذار از پرداخت حق بيمه برا ي باقي مانده مدت بيمه معاف خواهد شد.

چه تضميني براي ايفاي تعهدات كارآفرين وجود دارد ؟

شركت بيمه كارآفرين با سرمايه 200 ميليارد ريال و مجوز بيمه مركزي ايران تاسيس شده است و كليه عمليات بيمه اي شركت ياد شده تحت نظارت بيمه مركزي ايران مي باشد.

بيمه كارآفرين چگونه سرمايه گذاري مي نمايد؟

حق بيمه پرداختي بيمه گذاران در سبد بزرگ سرمايه گذاري بيمه كارآفرين با توجه به مقررات حاكم بر سرمايه گذاري موسسات بيمه در بازارهاي مختلف با رعايت حداقل ريسك و حداكثر بازدهي به كار رفته مي شود. حداقل بازده سرمايه گذاري سالانه براي ده سال آينده كمتر از پانزده درصد نخواهد بود.

در صورت فوت‚ سرمايه بيمه به چه كسي پرداخت مي شود؟

بيمه گذرا در شروع بيمه اسم يا اسامي استفاده كنندگان از بيمه را در صورت فوت به شركت بيمه اعلام مي دارد. در غير اين صورت سرمايه بيمه به ورثه قانوني وي پرداخت مي گردد.

آيا از مزاياي قابل پرداخت‚ ماليات و يا هزينه هاي ديگري كسر خواهد شد؟

خير در صورت تحقق خطر فوت كل سرمايه بيمه بدون كسر ماليات يا هزينه ديگر به ذينفع بيمه پرداخت مي گردد.

آيا براي بيمه شدن معايه پزشكي ضروري مي باشد و هزينه آن به عهده كيست؟

براي سنين خاص و مبالغ بيمه متجاوز از ميزاني خاص معاينه پزشكي لازم است. در كليه موارد هزينه معاينه پزشكي به عهده بيمه گر است.

چگونه مي شود در پايان مدت, بيمه نامه را تبديل به بيمه مستمري نمود؟

در زمان شروع و پايان بيمه, بيمه گذار مي تواند با درخواست از بيمه گر به جاي دريافت مبلغ سرمايه به صورت يكجا آن را تبديل به يكي از انواع بيمه هاي مستمري نمايد.

معرفي بيمه عمر مشترك

 


 

 

 

بيمه ي عمر مشترك


در اين نوع بيمه نامه ها ، قرارداد بيمه ، بدون پرداخت حق بيمه ي اضافي ، دو نفر را تحت پوشش قرار مي دهد و هزينه ها نسبت به ريسك ثابت مي ماند . در واقع  بيمه نامه مشترك عمر، يك بيمه براي دو نفر مي باشد .
هریک از بیمه شدگان مجاز هستند بصورت مجزا برای خود استفاده کننده معرفی کنند و حتی میتوانند استفاده کننده همدیگر قرار گیرند.بيمه گذار حق دارد در طول مدت قرارداد بيمه ، استفاده كننده را با موافقت كتبي بيمه شده تغيير دهد يا به ديگري انتقال دهد.براي آشنايي هر چه بيشتر ، با بيمه عمر مشترك شرايط كلي آن بدين شرح است :
1- ر بيمه نامه مشترك ، بيمه گذار و بيمه شده اول ( اصيل ) يك نفر مي باشد .
2- بيمه شده دوم بايد رابطه اي نسبي يا سببي با بيمه شده اول داشته باشد . مثل رابطه پدر و فرزند ، مادر و فرزند ، رابطه برادر يا خواهر ، دو شريك يا همسر داشته باشند .
3- حق بيمه عمر مشترك در حدود 10 درصد بيشتر از حق بيمه عمر وسرمايه گذاري تك نفره منظور مي شود كه نحوه محاسبه حق بيمه پرداختي دو نفره به شرح ذيل مي باشد :
براي صدور يك بيمه نامه مشترك دو نفر فقط یک حق بیمه پرداخت می کنند با اين تفاوت كه علاوه بر  حق بیمه پوشش اصلی + حق بیمه پوشش های فرعی بیمه شده اول ، حق بیمه پوشش های فرعی بیمه شده دوم نيز به آن اضافه مي گردد .
 4- ضریب تعدیل حق بیمه و سرمایه در بیمه عمر مشترک دو نفره همچون بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاري تک نفره میباشد و برای دو نفر بصورت مشترک (غیر مجزا) اعمال میشود.
براي استفاده كننده سه حالت قابل پيش بيني است :
الف) استفاده کننده بیمه شده اول است ، اگر که تا پایان قرارداد در قید حیات بود مزایای بیمه نامه را دریافت میکند ولی اگر در طول مدت قرارداد فوت کند ، بیمه شده دوم تبدیل به بیمه گذار میگردد و استفاده کننده در صورت حیات بیمه شده اول را طی الحاقیه تعیین میکند.
ب) استفاده کننده بیمه شده دوم است ، اگر که تا پایان قرارداد در قید حیات بود مزایای بیمه نامه را دریافت میکند ولی اگر در طول مدت قرارداد فوت کند ، بیمه شده اول بعنوان بیمه گذار ، استفاده کننده در صورت حیات بیمه شده اول را طی الحاقیه تعیین میکند.
ج) استفاده کننده در صورت حیات بیمه شده اول ، شخصی غیر از بیمه شده اول یا دوم است اگر که تا پایان قرارداد در قید حیات بود مزایای بیمه نامه را دریافت میکند ولی اگر در طول مدت قرارداد فوت کند ، بیمه شده اول بعنوان بیمه گذار ، استفاده کننده در صورت حیات بیمه شده اول را طی الحاقیه تعیین میکند

 

در بیمه عمر مشترک دو نفره در صورت فوت هر دو بیمه شده چه اتفاقی می افتد؟

سرمایه مربوط به پوشش اصلی و پوششهای فرعی بیمه شده اول یعلاوه کل ارزش بازخرید بیمه نامه تا لحظه فوت به استفاده کنندگان فوت بیمه شده اول تعلق میگیرد و فقط سرمایه مربوط به پوشش اصلی و پوششهای فرعی بیمه شده دوم به استفاده کنندگان فوت بیمه شده دوم تعلق میگیرد و بیمه نامه پایان می یابد

 

 

استفاده کننده در بیمه عمر مشترک دو نفره به چه صورت تعریف میشود؟

در این بیمه نامه استفاده کننده در صورت حیات بیمه شده اول تعریف میگردد و یک نفر است که 3 حالت زیر میتواند واقع گردد:

الف ) استفاده کننده بیمه شده اول است ، اگر که تا پایان قرارداد در قید حیات بود مزایای بیمه نامه را دریافت میکند ولی اگر در طول مدت قرارداد فوت کند ، بیمه شده دوم تبدیل به بیمه گذار میگردد و استفاده کننده در صورت حیات بیمه شده اول را طی الحاقیه تعیین میکند

ب ) استفاده کننده بیمه شده دوم است ، اگر که تا پایان قرارداد در قید حیات بود مزایای بیمه نامه را دریافت میکند ولی اگر در طول مدت قرارداد فوت کند ، بیمه شده اول بعنوان بیمه گذار ، استفاده کننده در صورت حیات بیمه شده اول را طی الحاقیه تعیین میکند.

چ) استفاده کننده در صورت حیات بیمه شده اول ، شخصی غیر از بیمه شده اول یا دوم است اگر که تا پایان قرارداد در قید حیات بود مزایای بیمه نامه را دریافت میکند ولی اگر در طول مدت قرارداد فوت کند ، بیمه شده اول بعنوان بیمه گذار ، استفاده کننده در صورت حیات بیمه شده اول را طی الحاقیه تعیین میکند.

 

 

در بیمه عمر مشترک دو نفره در صورت فوت بیمه شده اول چه اتفاقی می افتد؟

سرمایه مربوط به پوشش اصلی و پوششهای فرعی بیمه شده اول یعلاوه کل ارزش بازخرید بیمه نامه تا لحظه فوت به استفاده کنندگان فوت بیمه شده اول تعلق میگیرد ولی بیمه نامه باطل نمیشود فقط ارزش بازخرید آن صفر میگردد و بیمه شده دوم هم میتواند حق بیمه پرداخت کند و هم پرداخت نکند اگر حق بیمه پرداخت نکند تا پایان مدت بیمه نامه فقط تحت پوشش است ولی در صورت ادامه پرداخت حق بیمه ارزش بازخرید برای بیمه شده دوم ایجاد شده و رشد میکند وتفاوتی که نسبت به بیمه نامه انفرادی دارد این است که کسورات 5 ساله اول بیمه نامه انفرادی در اینجا نخواهد بود و رشد بسیار سریعی از لحاظ سرمایه گذاری خواهد داشت.

 

 

در بیمه عمر مشترک دو نفره در صورت فوت بیمه شده دوم چه اتفاقی می افتد؟

فقط سرمایه مربوط به پوشش اصلی و پوششهای فرعی بیمه شده دوم به استفاده کنندگان فوت بیمه شده دوم تعلق میگیرد و مبلغی از ارزش بازخرید پرداخت نمیشود و بیمه نامه به بیمه نامه انفرادی تبدیل میگردد.

 

آیا ضریب تعدیل حق بیمه و سرمایه در بیمه عمر مشترک دو نفره وجود دارد؟

شرایط ضریب تعدیل حق بیمه و سرمایه در بیمه عمر مشترک دو نفره دقیقا مثل بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری قبلی تک نفره میباشد و برای دو نفر بصورت مشترک (غیر مجرا) اعمال میشود.

 

استفاده کنندگان در صورت فوت بیمه شدگان در بیمه عمر مشترک دو نفره به چه صورتی خواهد بود؟

هریک از بیمه شدگان مجاز هستند بصورت مجزا برای خود استفاده کننده معرفی کنند و حتی میتوانند استفاده کننده همدیگر قرار گیرند.

 

پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در بیمه عمر مشترک دو نفره به چه صورت میباشد؟

در این بیمه نامه فقط بیمه شده اول میتواند پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه را داشته باشد و حتی اگر بیمه شده اول نیز بدلایلی نتواند این پوشش را داشته باشد بیمه شده دوم نمیتواند این پوشش را اختیار کند بنابراین کسی که میخواهد این پوشش را داشته باشد باید بعنوان بیمه شده اول ثبت گردد

 

حق بیمه پرداختی در بیمه عمر مشترک دو نفره به چه صورت محاسبه میگردد؟

دو نفر یک حق بیمه اختیار میکنند و مجموع حق بیمه این بیمه نامه عمر مشترک دو نفره برابر خواهد بود با (حق بیمه پوشش اصلی + حق بیمه پوششهای فرعی بیمه شده اول + حق بیمه پوششهای فرعی بیمه شده دوم)

 

 

پوشش تکمیلی بیماریهای تحت پوشش در بیمه عمر مشترک دو نفره به چه صورت میباشد؟

در این بیمه نامه هریک از دو بیمه شده بصورت مجزا پوشش بیماری دارند و حتی اگر بیمه شده اول نیز بدلایلی نتواند پوشش بیماری داشته باشد بیمه شده دوم میتواند این پوشش را اختیار کند.

 

پوشش حادثه در بیمه عمر مشترک دو نفره به چه صورت میباشد؟

در این بیمه نامه هریک از دو بیمه شده بصورت مجزا پوشش حادثه دارند و حتی اگر بیمه شده اول نیز بدلایلی نتواند پوشش حادثه داشته باشد بیمه شده دوم میتواند این پوشش را اختیار کند .

 

بیمه شده و بیمه گذار در بیمه نامه عمر مشترک دو نفره به چه صورت است؟

در این بیمه نامه دو بیمه شده داریم که یکی از آنها بیمه شده اول و بیمه گذار است و دیگری بیمه شده دوم خواهد بود.

نسبت بیمه شده اول با بیمه شده دوم نسبت خانوادگی درجه یک (زن و شوهر - پدر و فرزند - مادر و فرزند - خواهر و برادر - خواهر و خواهر - برادر و برادر) یا دو نفر شریک کاری میتواند باشد

 

مزاياي بيمه عمر و سرمايه گذاري

 • تأمين خاطر و آرامش خيال
 • دسترسي فوري به سرمايه
 • تعيين ذينفع به سليقه خود شما
 • تخصيص اندوخته حاصل از بيمه عمر و سرمايه گذاري به ديگري
 • معافيت مالياتي

مزاياي كم نظير  بيمه عمر و سرمايه گذاري

 • انعطاف پذيري در نحوه پرداخت حق بيمه
 • افزايش سرمايه اصلي بيمه عمر ( سرمايه فوت )
 • مزيت ويژه در پرداخت سرمايه فوت و اندوخته بيمه نامه

مزاياي جانبي  بيمه عمر و سرمايه گذاري

 • پوشش بيمه تكميلي ناشي از حادثه
 • از كارافتادگي
 • بيمه بيماريهاي صعب العلاج

مزاياي سرمايه گذاري

 • دسترسي به اندوخته حاصل از سرمايه گذاري
 • دريافت وام
 • ضمانت سودآوري
 • بيمه مستمري و بازنشستگي
 • پشتوانه و اعتبار مالي شركت بيمه كارآفرين

چنانچه مختصر توضيح در ادامه مطلب  ، انگيزه كافي را به منظور انجام يك برنامه ريزي مالي بلند مدت كه آرامش خيال امروز ، رفاه فردا پيام واقعي آنست ، در شما ايجاد كرده باشد باعث امتنان و افتخار خواهد بود تا شركت بيمه كارآفرين ( نمايندگي پورجعفری ) با شما در جهت تحقق اين برنامه ريزي همكاري و همياري نماييد ،

آدرس:

 بیجار - میدان طالقانی - خیابان توحید جنوبی - جنب بستنی سنتی کلای-

                               تلفکس۰۸۷۲۴۲۳۲۰۱۰

 در هرجای ایران زیبا یا خارج از کشور هستیدُ لطفا" با ما تماس بگيريد  ۰۹۱۹۴۹۴۴۴۳۰

|+| نوشته شده توسط ولایتی - پورجعفری در ۸۸/۱۰/۲۳  |
 
 
 
بالا